Op deze pagina vindt u informatie die u kunt downloaden.

Hier vindt u onze schoolgids en na het inloggen kunt u de nieuwsbrieven vinden.

De groeps- en overblijflijsten zijn, in verband met de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)’ op onze site verwijderd. Wij vragen u, indien gewenst, zelf contactgegevens uit te wisselen met ouder(s)/verzorger(s) van klasgenoten.

Inmiddels maken wij gebruik van de schoolapp Parro. Dit om de communicatie tussen school en ouders te versterken.

Hieronder treft u onze schoolgids aan en informatie over de onderbouw als uw kind als 4-jarige instroomt.