Op deze pagina vindt u informatie die u kunt downloaden.

Hier vindt u onze schoolgids en na het inloggen kunt u de overblijfroosters en nieuwsbrieven vinden.

De groepslijsten zijn, in verband met de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)’ op onze site verwijderd. Wij vragen u, indien gewenst, zelf contactgegevens uit te wisselen met ouder(s)/verzorger(s) van klasgenoten.

We zijn bezig met het selecteren van een schoolapp, die we willen gaan gebruiken in de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s).