Skip to content

Aanmelden van kinderen ouder dan 4 jaar

Om uiteenlopende redenen worden er ook leerlingen bij ons aangemeld die niet afkomstig zijn uit het montessorionderwijs. Deze overstap kan goed verlopen als we met elkaar een aantal aspecten zorgvuldig afwegen. Omdat deze leerlingen niet van het begin af aan zijn meegegroeid in het montessorionderwijs, is de manier van werken onbekend voor het kind. Het bespreken en afwegen van een aantal ontwikkelingen, zoals de zelfstandigheid en de werkhouding van het kind, is daarom noodzakelijk.

Voordat we overgaan tot inschrijving en plaatsing van tussentijds aangemelde leerlingen, vindt er eerst een oriënterend kennismakingsgesprek plaats waarin er afstemming is over de pedagogische en didactische behoeften van het kind en de mogelijkheden bij ons op school. Om deze mogelijkheden goed te kunnen beoordelen, laten we de leerling één of meerdere dagen ter observatie in de groep meedraaien. Daarnaast zullen we ook contact opnemen met de vorige basisschool en relevante gegevens uitwisselen om een zorgvuldig besluit tot plaatsing te kunnen nemen.

De opvang van nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen in de groep worden door de leerkrachten extra begeleid. Of het nu gaat om kinderen die net 4 jaar geworden zijn en dus voor het eerst onze basisschool bezoeken of om oudere leerlingen die nieuw in de groep komen; de leerkracht maar ook de overige leerlingen uit de groep besteden aan deze kinderen extra zorg. De nieuwe leerlingen worden wegwijs gemaakt in de groep en in de school. Er wordt aandacht besteed aan de afspraken en regels die gelden en met elkaar zorgen we ervoor dat de nieuwe kinderen zich snel op hun gemak voelen. Dit doen we onder andere door hen met leerlingen te laten samenwerken die al goed kunnen samenwerken en vaardig zijn in het helpen van de ander zonder de ander alles uit handen te nemen. We spreken duidelijk af bij wie zij terecht kunnen met vragen en maken met ons gedrag zichtbaar dat ze welkom zijn en dat we begrijpen dat een nieuwe omgeving spannend voor hen is.

Desirée Blom
Directeur
Jiske Thie
Adjunt-directeur
Back To Top