skip to Main Content

Bestuur

Het algemeen bestuur van onze school is de Stichting Montessori Onderwijs Houten en bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel. Het algemeen bestuur houdt zich aan de Code Goed Bestuur opgesteld door de PO-raad (Primair Onderwijs) en wordt ingevuld door 8 ouders. Formeel gesproken heeft het bestuur de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs zoals dit gegeven wordt en voor het beheer van onze school. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille.

Het toezichthoudend deel bestaat uit: voorzitter, vice -voorzitter, secretaris en financieel deskundige.

Het uitvoerend deel bestaat uit: penningmeester. onderwijs- en personeelszaken, onderhoud/beheer en algemeen (o.a. communicatie huisvesting).

Heeft u vragen van bestuurlijke aard dan kunt u die stellen aan het bestuur of u kunt, na overleg met de secretaris, een bestuursvergadering bijwonen om uw punt nader toe te lichten. De data van deze vergaderingen staan op de activiteitenkalender vermeld.

Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Het contact tussen ouders en bestuur wordt onderhouden via oudervergaderingen, deze vinden tweemaal per jaar plaats en staan op de kalender.

De PowerPoint en notulen van de oudervergadering zijn te vinden bij ‘Informatie’ ‘Downloads’.

Desirée Blom
Directeur
Back To Top