Skip to content

De Medezeggenschapsraad (MR)

 

Klik hier voor de jaarplanning met agendapunten

De Medezeggenschapsraad overlegt met bestuur en directie over belangrijke schoolzaken en behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel bij het schoolbeleid. De MR let er met name op dat afgesproken procedures in de besluitvorming goed gevolgd worden en dat er goed ingegaan wordt op vragen van ouders. De MR kan zaken onder de aandacht brengen die zij relevant vindt voor een goed schoolklimaat.

Op onze school bestaat de MR uit zes personen: drie ouders en drie leerkrachten.

Heeft u vragen aan de MR, dan kunt u die stellen aan de leden van de MR. U kunt ook, na overleg met de voorzitter, een MR-vergadering bijwonen om uw punt nader toe te lichten. De data van de MR-vergaderingen staan op de kalender. De vergadering is op verzoek bij te wonen en is openbaar toegankelijk.

Ons E-mailadres is: MR@montessori-houten.nl

De PowerPoint en notulen van de oudervergadering zijn te vinden bij ‘Informatie’ ‘Downloads’.

Desirée Blom
Directeur
Back To Top