Skip to content

Laatste nieuws

Dat was hem dan… Het allerlaatste (zomer)concert van ons schoolorkest onder leiding van Hanneke.
Dankjewel Hanneke, voor al die muzikale jaren!

De eerste stap

Kennismaking en oriëntatie
Als ouder komt er een moment dat u een keuze voor een basisschool mag gaan maken. Dit is een belangrijke beslissing. Wij nodigen u van harte uit om in een persoonlijk gesprek met rondleiding, kennis te komen maken met onze school. Zo kunt u zelf de sfeer op onze school proeven en u goed laten informeren over de visie en werkwijze van het montessorionderwijs.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden ook de gegevens van uw kind genoteerd, zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats en eventuele jongere broertjes en zusjes. Aan het eind van het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier.

Aanmelden

Kinderen ouder dan 4 jaar
Om uiteenlopende redenen worden er ook leerlingen bij ons aangemeld die niet afkomstig zijn uit het montessorionderwijs. Deze overstap kan goed verlopen als we met elkaar een aantal aspecten zorgvuldig afwegen. Omdat deze leerlingen niet van het begin af aan zijn meegegroeid in het montessorionderwijs, is de manier van werken onbekend voor het kind. Het bespreken en afwegen van een aantal ontwikkelingen, zoals de zelfstandigheid en de werkhouding van het kind, is daarom noodzakelijk.

Waar staan we voor?

“Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.”

(Maria Montessori, Bussum 1937)

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een vrij en onafhankelijk mens te worden. Wij werken volgens de opvatting die zij ontwikkeld heeft: de montessorimethode. Het montessorionderwijs ontwikkelt zich, maar de essentie is voluit overeind gebleven; het kind staat centraal.

De Montessorischool Houten

Al 40 jaar toonaangevend in onderwijs
De Montessorischool Houten is een Neutraal Bijzondere Basisschool met een eigen schoolbestuur. Onze school is ‘neutraal’ bijzonder. Dit betekent dat wij bij het geven van ons onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Op onze school wordt gewerkt volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori. De missie van ons montessorionderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch, sociaal denkend mens.

Ouders en school

Het belang van de betrokkenheid van ouders
Binnen onze school zijn ouders en leerkrachten gezamenlijk betrokken bij veel aspecten van de opvoeding van het kind. Daarom is het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de opvattingen van Maria Montessori. We bieden ouders de gelegenheid kennis te nemen van het gedachtengoed van de school. Daartoe organiseren we informatie- en materiaalavonden. We willen een open schoolklimaat scheppen waarin de communicatie tussen ouders en school helder verloopt.

Back To Top