skip to Main Content

Montessori Basisschool Houten

Al 35 jaar toonaangevend in onderwijs

De Montessorischool Houten is een Neutraal Bijzondere Basisschool met een eigen schoolbestuur. Onze school is ‘neutraal’ bijzonder. Dit betekent dat wij bij het geven van ons onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Op onze school wordt gewerkt volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori.

De missie van ons montessorionderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch, sociaal denkend mens.

Onze visie: Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij creëren een vertrouwde omgeving waar kinderen zich in hun eigen tempo en op eigen niveau, maar met respect voor anderen, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Om hiertoe te komen hanteren wij het basisprincipe van Maria Montessori ‘Help mij het zelf te doen’.

7 redenen om voor
Montessori te kiezen

 • Omdat uw kind zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken.
 • Omdat uw kind de kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen.
 • Omdat uw kind plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen.
 • Omdat uw kind leert keuzes maken en plannen.
 • Omdat uw kind steeds leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten.
 • Omdat uw kind begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil.
 • Omdat uw kind zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen.

Het Montessori team

Leerkrachten

Directie en ondersteuners

De Montessori locaties

Korenmolen

Korenmolen 2
3995 AH, Houten

Vikingenpoort

Vikingenpoort 30
3991 JS, Houten

Nieuwe Montessorischool Basisschool Houten

De nieuwe Montessorischool Basisschool Houten in het schooljaar 2022-2023.
Voorlopig adres: Hefbrug Houten.

Contact

Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen.
U kunt ook direct contact opnemen met één van onze vestigingen.

  ©2022 Montessori Basisschool Houten

  Back To Top