Help mij het zelf te doen

‘Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op de manier die bij jou past.’ We leren kinderen kiezen, bieden kennis en vaardigheden aan waardoor het kind de omgeving kan gaan verkennen. Een kind wil los komen van afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden. Dat proces van ‘groot’ worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem of haar doen.

Vrijheid in gebondenheid

‘Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.’ Het is belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zélf te doen die het zélf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp van volwassenen nodig. Dat is een “vrijheid in gebondenheid”.

Harmonische ontwikkeling

In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar; zowel in de groep als aan een tafelgroepje. De tafelgroepjes worden verschillende keren per jaar gewisseld, zodat de kinderen elkaar goed leren kennen en met verschillende klasgenoten leren samenwerken. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen. Op school scheppen we een omgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling.

Montessori onderwijs past onze dochter(s) goed, doordat het duidelijke waarden en kaders heeft, waarbinnen zij zelf vanuit eigen interesse mogen ontdekken. De montessori materialen en leerkrachten nodigen daar ook erg toe uit.

Ik vind het een superleuke school omdat je zelf kan bepalen wat je doet. En zelf mag bepalen in welke volgorde je het doet. Ik vind zelf ook de juffen erg lief en aardig en als er wat is kan je het vertellen aan een juf.

Joya, bovenbouw – groep 6

De Montessorischool is zo leuk omdat je gewoon jezelf kan zijn. De juffen helpen je goed maar je kan elkaar ook helpen. Ik vind de Montessori fijn omdat je met materialen mag werken en je eigen tempo kan volgen.

Anouk, bovenbouw – groep 8

Waar ik elke dag weer van geniet, is kinderen vertrouwen geven waardoor ze, vol verwondering, nieuwsgierig hun wereld steeds wat groter maken. Kinderen willen graag nieuwe dingen leren, ik vind het heel fijn om elk kind te kunnen helpen het zelf te doen.

Montessorischool Houten is 35 jaar toonaangevend in onderwijs

”De Montessorimethode. Het montessorionderwijs ontwikkelt zich, maar de essentie is voluit overeind gebleven; het kind staat centraal!”

Het laatste nieuws

7 redenen om voor Montessori te kiezen

Staat u voor de belangrijke keuze aan wie u uw kind wilt toevertrouwen? Heeft u al aan montessorionderwijs gedacht?

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een vrij en onafhankelijk mens te worden. Wij werken volgens de opvatting die zij ontwikkeld heeft: de Montessorimethode. Het montessorionderwijs ontwikkelt zich, maar de essentie is voluit overeind gebleven; het kind staat centraal!

Maak kennis met Montessori Houten op deze website, maak direct een afspraak voor een bezoek op onze school, peutergroep of kinderopvang.

01. Actief in een voorbereide omgeving

Omdat uw kind zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken.

02. Talenten ontwikkelen

Omdat uw kind de kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen.

03. Zelf doen én leren met en van elkaar

Omdat uw kind plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen.

04. Verantwoordelijk

Omdat uw kind leert keuzes maken en plannen.

05. Vertrouwen in het kind

Omdat uw kind steeds leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten.

06. De juiste begeleiding van een speciaal opgeleide leraar

Omdat uw kind begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil.

07. Doorgaande lijn

Omdat uw kind zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen.

Alle foto’s op deze website zijn met echt aan de school verbonden personen en mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kind, de leerkracht of persoon zelf. - Enfold WordPress Theme by Kriesi