skip to Main Content

Waar staan we voor?

“Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.”

(Maria Montessori, Bussum 1973)

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een vrij en onafhankelijk mens te worden. Wij werken volgens de opvatting die zij ontwikkeld heeft: de montessorimethode. Het montessorionderwijs ontwikkelt zich, maar de essentie is voluit overeind gebleven; het kind staat centraal:

“Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op de manier die bij jou past.”

“Help mij het zelf te doen”

(Maria Montessori)

De 1e Montessori Basisschool Houten

Op initiatief van Teja Kenbeek en enkele ouders is onze school in augustus 1983 opgericht. Onze school valt onder de Stichting Montessori Onderwijs Houten.

Waar staan wij voor?

De Montessorischool Houten is een Neutraal Bijzondere Basisschool met een eigen schoolbestuur. Dit in tegenstelling tot een Openbare School die bestuurd wordt door het gemeentebestuur of door een bestuurscommissie die de gemeente heeft ingesteld. Onze school is ‘neutraal’ bijzonder. Dit betekent dat wij bij het geven van ons onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.

Op onze school wordt gewerkt volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori. De missie van ons montessorionderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Om hiertoe te komen hanteren wij het basisprincipe van Maria Montessori ‘Help mij het zelf te doen’ (zie ook hoofdstuk Onderwijs).

Desirée Blom
Directeur
Back To Top