Skip to content

Activiteiten onder en na schooltijd

Feesten en muziekvoorstellingen

Verjaardagen van kinderen

Als kinderen jarig zijn, is het de gewoonte, dat zij in hun groep iets uitdelen. Onze school wil graag stimuleren dat kinderen gezonde traktaties meenemen, met respect voor de gezondheid van eenieder. Er zijn leuke alternatieven te bedenken, bijvoorbeeld: fruit, blokjes kaas of rozijntjes.

Verjaardagviering van leerkrachten

Elke leerkracht viert zijn of haar verjaardag met de eigen groep. De bovenbouwleerlingen worden, bij de verjaardag van hun eigen leerkracht, betrokken bij de organisatie. In geval van duo-leerkrachten, wordt de verjaardagviering gecombineerd.

Sinterklaas

Elk jaar komen Sinterklaas en de Pieten bij ons op school. Op de kalender kunt u lezen wanneer alle kinderen en belangstellende ouders de Sint zullen opwachten.

Kerstdiner

In de laatste week vóór de kerstvakantie houden we ’s avonds, meestal op donderdag, een kerstdiner met alle kinderen, terwijl de ouders bij de vuurkorven van een drankje kunnen genieten. Elk kind maakt (met hulp van zijn/haar ouders) een gerechtje voor het kerstdiner. Gezamenlijk wordt dit een groot feestmaal.

Moederdag/Vaderdag

In aanloop naar deze dagen geven we de kinderen de gelegenheid om iets te maken. De keuze ligt bij de kinderen.

Culturele activiteiten

Enkele keren per jaar werken de kinderen uit de verschillende ‘bouwen’ met elkaar samen op het gebied van: drama, handvaardigheid, vreemde talen, dans enz.

Avondvierdaagse

Onze school geeft kinderen en ouders de gelegenheid om gezamenlijk mee te lopen met de avondvierdaagse. De organisatie wordt geregeld door een groep ouders van school. De afstand is 5 of 10 km per avond.

Wisselochtend

Op de wisselochtend gaan alle oudste kinderen uit de onder- en middenbouw en de kinderen die van groep wisselen op bezoek in hun nieuwe groep. De kinderen maken dit dagdeel kennis met alle kinderen en de leerkracht(en) waarbij zij het nieuwe schooljaar in de klas zullen zitten.

Sport-/spelletjesdag

In april, rond Koningsdag, organiseren we een sport- en spelletjesdag voor de hele school.

Zomerfeesten/eindpresentaties

Ieder schooljaar wordt traditioneel beëindigd met zomerfeesten, een musical of eindpresentatie.

Deze worden door m.n. de oudste kinderen van een bouw uitgevoerd. Soms worden ook andere leerlingen bij de eindpresentatie betrokken.

Het oefenen voor deze voorstellingen begint al weken van tevoren. De oudste leerlingen van de onder-, midden- en bovenbouw nemen op deze manier afscheid van hun bouw of van onze school. Per jaar kan de vorm van de eindpresentatie verschillen.

Schoolreis/schoolkamp

Op onze montessorischool gaan de kinderen van de middenbouw twee keer per jaar op schoolreis. De eerste schoolreis is aan het begin van het schooljaar ten behoeve van de groepsvorming. De tweede schoolreis is meer aan het eind van het schooljaar en is gekoppeld aan een kosmisch thema.

In de bovenbouw gaan de kinderen met de leerkrachten elk jaar drie dagen op schoolkamp. Dit schoolkamp wordt gehouden aan het begin van het schooljaar ten behoeve van de groepsvorming. Tijdens de schoolkampen staat veelal een bepaald thema uit het kosmisch onderwijs centraal. Naast de sociale activiteiten zijn de overige activiteiten op het thema gericht. Daarvoor worden er bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld musea, natuurgebieden of andere bezienswaardigheden.

Onderbouwuitjes

Voor de onderbouw organiseren we verschillende uitjes. Jaarlijks wisselen we het uitje naar het Vogelnest in Bunnik (in het bos) of naar een bezoekboerderij af. De data van de uitjes staan op de kalender of worden tijdens het schooljaar in de nieuwsbrief vermeld.

Buitenschoolse activiteiten

Sporttoernooien

De sportclubs van Houten organiseren geregeld buitenschoolse toernooien. Deze staan vermeld op de kalender of in de nieuwsbrief. Voor een aantal toernooien kunnen kinderen zich via school opgeven. Ouders ontvangen hier tijdig informatie over.

Back To Top