De Montessorischool Houten zoekt een ervaren, verbindende en inspirerende directeur

De Montessorischool Houten zorgt al meer dan 30 jaar voor een onderscheidend onderwijsaanbod in gemeente Houten. De school is een neutraal bijzondere basisschool met een eigen (ouder) schoolbestuur: Stichting Montessori Onderwijs Houten.
Onze school heeft op dit moment 375 kinderen verdeeld over drie locaties: Korenmolen, Vikingenpoort en Limes.
Onderwijsinhoudelijk werken we op alle locaties als één school op basis van eenzelfde opvoedkundige en onderwijskundige montessorivisie.

De missie van ons montessorionderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Om hiertoe te komen hanteren wij het basisprincipe van Maria Montessori ‘Help mij het zelf te doen’

Functie-eisen en vaardigheden:
Wij zijn op zoek naar de beste man of vrouw voor onze school. De lijst met functie-eisen laat duidelijk zien dat de lat hoog ligt. Onze kinderen hebben er recht op!
Voor meer informatie wijzen we u naar de profielbeschrijving van de gevraagde functie.

Binnen alle kwaliteiten die we zoeken staan vijf punten centraal:
1. Iemand die hart heeft voor het montessori – onderwijs en vanuit een gerichte visie sturing kan
geven aan de ontwikkeling van Montessori Kindcentrum Houten.
2. Wij zoeken een directeur die ons verder helpt op onze weg naar het beste onderwijs voor ieder
kind. Een échte schoolleider, met oog voor de ander en ook voor de stappen die er gezet moeten
worden om tot resultaat te komen.
3. Een persoon die helder communiceert met team, ouders, leerlingen en externe relaties.
4. Iemand die de relaties binnen de diverse externe netwerken onderhoudt en hiermee de school
sterk op de kaart houdt.
5. Iemand die een klimaat schept waarin kinderen en medewerkers zich gemotiveerd, geïnspireerd
en gewaardeerd voelen om het beste uit zichzelf te halen.

Wat hebben wij te bieden?

– Montessorionderwijs
– 375 kinderen met hun ouders/verzorgers
– een team met enthousiaste en betrokken medewerkers
– een omgeving met 3 locaties waarin montessorischool Houten verder ontwikkeld kan worden tot
(mogelijk) één nieuwe toekomstige en duurzame school.
-montessorikinderopvang organisatie als partner en samenwerkend binnen het MKC

Waar wil de school over 4 jaar zijn?

Onze ambitie is om in een groene omgeving ons Montessori Kindcentrum (MKC) verder tot ontwikkeling te brengen. Met het Montessori Kindcentrum Houten zijn wij een vertrouwde plaats waar opvoeding, onderwijs en opvang op een natuurlijke wijze verbonden worden.
Het team van Montessori Kindcentrum draagt met elkaar zorg voor een doorgaande ontwikkeling van elk kind. Vanuit respect voor onderlinge verschillen wordt ieder kind gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Onze nieuwe directeur :  profielbeschrijving en sollicitatieprocedure

Algemeen

Onze nieuwe directeur is een ervaren, verbindende en inspirerende man of vrouw.

Vanwege de bestuurlijke achtergrond van de school, als een éénpitter met een vrijwillig ouderbestuur, vragen wij een brede onderwijs- en leidinggevende ervaring, waarin de directeur zich uitstekend weet te verhouden tot de diverse beleidsterreinen. Daarbij prima in staat is zijn of haar aandacht te verdelen over de 3 locaties en ook weet hoe goed en eigentijds montessorionderwijs door leraren in de klas wordt vormgegeven.

persoonlijk

 • Toont sociale, relationele en communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, humor en relativeringsvermogen.
 • Is stressbestendig en flexibel.
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen t.o.v. leerkrachten, ouders en bestuur.
 • heeft oog voor resultaten.
 • kan reflecteren en leert van ervaringen.
 • Is bereid en in staat zich als directeur voortdurend verder te ontwikkelen.

Organisatie en beheer

 • Is in staat een stabiel werkklimaat binnen de school te creëren en te handhaven, waardoor leerkrachten zich maximaal kunnen wijden aan kinderen en lesgeven.
 • Weet verschillende beleidsterreinen op elkaar af te stemmen en de school als geheel hierin te betrekken.
 • Is in staat problemen en knelpunten binnen de schoolorganisatie bijtijds te signaleren, te analyseren en bij te stellen.
 • Kan een efficiënte administratie opzetten en kan formatieplannen, begrotingen, meerjarenramingen maken en interpreteren.
 • Kan (jaar)verslagen, plannen en andere formele documenten schrijven en die van anderen interpreteren en uitvoeren.

Onderwijskundig leiderschap

 • Kiest bewust voor de directeursfunctie op een Montessorischool.
 • Is bekwaam in het leidinggeven aan onderwijskundige en pedagogische processen.
 • Weet onderwijskundige ideeën te genereren uit het team en individuele leerkrachten.
 • Draagt zorg voor een compleet en actueel leerstofaanbod.
 • Weet de ingezette zorgstructuur verder vorm te geven

Aansturen van een team professionals

 • Kan eenheid en verbondenheid creëren in een groot team (>30) verdeeld over drie locaties.
 • Is in staat leerkrachten te stimuleren tot het ontwikkelen van hun talenten en deze maximaal in te zetten ten behoeve van de school.
 • is in staat om leerkrachten aan te spreken op hun functioneren en verantwoordelijkheid.
 • Stimuleert leerkrachten te blijven werken aan de eigen ontwikkeling .

Ondernemerschap

 • Is gericht op ontwikkelingen in de omgeving van de school (ouders, buurt, lokaal, regionaal of landelijk) en weet daarbij de kansen voor de school te benutten en op bedreigingen te anticiperen.
 • Is in staat een perspectief op lange termijn te formuleren (5 jaar), waarbij middelen op gebied van organisatie, personeel en financiën worden ingezet om onderwijskundige doelen te realiseren.
 • Is in staat samenwerkingsrelaties aan te gaan met lokale en regionale instanties buiten de school (welzijnsinstellingen, gemeente, andere scholen en besturen, diverse samenwerkingsverbanden) en deze verder te ontwikkelen.
 • Kan de school op adequate wijze naar buiten toe presenteren en vertegenwoordigen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Is in staat de school te promoten en qua omvang te stabiliseren of te laten groeien.

Opleiding en ervaring

 • Heeft minimaal een opleiding op HBO-niveau afgerond, bij voorkeur Pedagogische Academie Basisonderwijs
 • Heeft de Montessori-opleiding gevolgd
 • Heeft ervaring in het (basis)onderwijs.
 • Heeft ervaring in leidinggevende functies.
 • Heeft de opleiding tot directeur basisonderwijs gevolgd en staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

 

procedure

Tijdens de selectiegesprekken zal naast competenties en vaardigheden vooral gezocht worden naar een persoon die bij het team en de kinderen van onze school past. De selectie vindt plaats op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van team, bestuur en MR.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in principe een functie, conform de CAO, in de DC schaal. Het gaat om een functie met werktijdfactor van 1 fte.

Ingangsdatum: in overleg, bij voorkeur voor het einde van dit schooljaar.

Inlichtingen en sollicitatie

Wij nodigen u uit uw sollicitatie voor 10 april 2018  te richten aan het bestuur van de school.
De gesprekken zijn gepland op donderdag 5 april, dinsdag 10 april en donderdag 12 april.

Uw e-mail met sollicitatiebrief en curriculum vitae ontvangen wij graag via

info@montessori-houten.nl

 

Voor nadere informatie over de school kunt u bellen of mailen met:

Trudy Knaap, locatiecoördinator Vikingenpoort:   06 53514431

Nathalie Rensen,  locatiecoördinator Limes: 06 14776006