Op deze pagina vindt u informatie die u kunt downloaden.

Hier vindt u onze schoolgids en na het inloggen kunt u de overblijfroosters en nieuwsbrieven vinden.

De groepslijsten zijn, in verband met de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)’ op onze site verwijderd. Wij vragen u, indien gewenst, zelf contactgegevens uit te wisselen met ouder(s)/verzorger(s) van klasgenoten.

Inmiddels maken wij gebruik van onze eigen schoolapp. Deze kunt u downloaden, zie onderstaand.
Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en dat u de app gaat installeren. Dit om de communicatie tussen school en ouders te versterken.