Nieuwsbrieven schooljaar 2018-2019

Bijlage: Eerder verschenen: Bijlage: Bijlage…

De Vreedzame School

 

Overblijfroosters Korenmolen

Overblijfroosters tot de zomervakantie …

Overblijfroosters Vikingenpoort

Overblijfroosters tot de zomervakantie …

Overblijfroosters Limes

Overblijfroosters tot de zomervakantie Overblijfafspraken…

Schooltijden

onderbouw groep 1 - 2  / middenbouw groep 3 - 4 - 5 / bovenbouw…

Nieuwsbrieven schooljaar 2017-2018

Eerder verschenen en de bijlagen: Let op! Deze nieuwsbrief…